Todo al Norte

2022-11-23

Todo al Norte no és un diari de viatges convencional, sinó que, més aviat és la reconstrucció, minuciosa en la mesura del possible, dels records d'un viatge fet fa gairebé quaranta anys. I on no arriba la memòria apareixen les proves en forma de bitllets de tren, notes al marge d'un llibre o en la portada d'un mapa, la recerca dels llocs, no sempre evidents, on es van prendre les fotografies i la deducció que imposa la lògica sobre els recorreguts o els trajectes entre un lloc i un altre. El que semblava obvi de vegades no ho és i, entre els racons dels records, la memòria és, de vegades, enganyosa, suggereix suposicions o fets que mai van succeir, o, almenys no de la manera en què han perdurat entre les neurones.

Gairebé quaranta anys han transcorregut del periple narrat, un viatge de joventut del que s'ha perdut, a més d'aquesta, el detall en els records, les imatges dels llocs, la memòria de les circumstàncies. Així, la construcció d'aquest diari passa per la reconstrucció dels dies que es van succeir en la recerca d'un límit, el del nord d'Europa, allà on s'acaba el camí, perquè no hi ha més, i els dies enllacen entre ells mateixos en l'estival absència de la nit. Més que un diari de viatges es tracta de la recreació d'un viatge transformada en el diari que va haver de ser en el seu moment.

ISBN 978-84-09-13899-9 116 pàg.

Taula de continguts: Un diario tardío / Sobre las fotografías / El Grand Tour / París, primera parada / Ámsterdam / Hacia Dinamarca / Ya en Escandinavia / El fin del mundo, domingo 8 / Finlandia / Recuerdos vacíos de Milán / El regreso