Les Portades  

Accuratissima Anglia Scotiae et Hibernia tabula de Carolus Allard, 1690 conservada a la Koninklijke Bibliotheek de la Haia.

Aquest mapa de les Illes Britàniques va ser elaborat en els Països Baixos, en els estats d'Holanda i Westvriesland, aproximadament el 1690 per Carolus Allard. El mapa porta el títol d'Accuratissima Anglia Scotiae et Hibernia tabula i, a més de la representació del territori mostra dos cartutxos ricament decorats a cadascuna de les dues cantonades superiors. El de l'esquerra mostra el globus terraqüi il·luminat pel Sol i sostingut per quatre personatges que representen les races dels continents, aquests suren sobre el mar muntats en un unicorn, un cocodril i una tortuga, i l'orbe està envoltat amb els escuts d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda. A la dreta hi ha els retrats de Guillem III d'Anglaterra i la seva dona Maria Estuard sobre una escena protagonitzada per Neptú. A la part baixa de la il·lustració hi ha una batalla naval dibuixada al Canal de la Mànega. Mesura 50.5 per 58.5 centímetres i es conserva a la Koninklijke Bibliotheek, la Biblioteca Reial Neerlandesa de la Haia.


El mapa Gallaecia Regnum va ser elaborat per Hernando de Ojea l'any 1603 i va ser inclòs en el Novus Atlas de Willem Janszoon Blaeu, una actualització publicada el 1665 del gran compendi cartogràfic Theatrum Orbis Terrarum d'Abraham Ortelius, que contenia 594 mapes repartits en onze volums . Neptú, sortint del mar, sosté sobre les espatlles el títol del mapa i el nom del cartògraf, amb la llegenda Ord. Praed. Et postmodum multis in locis emendata et aucta. (Ampliada i modificada amb molts llocs). A La Corunya es pot apreciar el detall de la Torre d'Hèrcules.

   La portada de Terres de l'Islam está ilustrada amb el Kitab Nuzhat al mushtaq fi ikthiraq al afaq significa "el passeig del desitjós en creuar els confins del món". És el títol complet de l'Al Kitab al Rujari o Llibre de Roger compost l'any 1154 pel geògraf andalusí, nascut a Ceuta, Abu Abdallah Muhammad al Xarif al Idrisi, on es troba la cartografia coneguda com a Tabula Rogeriana. Va ser encarregada a Palerm el 1138 per Roger II d'Hauteville, rei normand de Sicília. El llibre conté mapes de les regions del món conegut, entre elles un grup d'illes a ponent d'Àfrica que cita com a Al Khalidat, possiblement les illes Canàries, situant-les al mar que els geògrafs àrabs anomenaven Mar de les Ombres, l'Oceà Atlàntic. El primer que crida l'atenció és que el mapa es presenta invers, és a dir, amb el sud a la part superior, una realització que sembla comú a la cartografia àrab medieval, tal com es presenta al Kitab Grara'ib al funun wa mulah al uyun (Llibre de les curiositats de les ciències i de les meravelles pels ulls) compost a Egipte a principis del segle XI. Dues còpies del Llibre de Roger es troben a la Bibliothèque Nationale de France, a París, una altra, transcrita al Caire el 1553, a la Bodleian Library d'Oxford (on també es conserva el Kitab Grara'ib) i, la més completa de totes, la qual inclou els setanta capítols i la cartografia, es troba a Istanbul.  


   En el segon, Ses Illes, s'utilitza l'edició francesa de 1607 de l'atles Nieuwe Beschryvinghe ende caertboeck van den Mitlandsche Zee del mapa de Willem Barentsz de 1595. Aquest es titulava Description des Costes Marines de Valence et Catalogne des le Cap de S. Martin jusques a Cap de Dragonis. Barentsz va donar nom al mar que, sobre el cercle polar àrtic, banya el nord d'Escandinàvia entre les illes de Nova Zembla i Svalbard. Barentsz va cartografiar la Mediterrània sobre deu cartes.   


   Les portades estan il·lustrades amb mapes antics de les zones tractades, així a les Escapades Literàries es mostra part de l'Atles Català elaborat per la família Cresques a Mallorca, és el "Mapamundi, a saber imatge del món i de les regions que hi ha en la Terra i dels diferents pobles que l'habiten" o Atles Català de 1375, actualment conservat a la Bibliothèque Nationale de France a París. L'Atles va ser un encàrrec del rei Pere el Cerimoniós per obsequiar el futur rei de França Carles VI. L'Atles Català unifica els estils de la cartografia cristiana medieval i dels portolans. Va ser el primer a incorporar una rosa dels vents i estava pensat per a ser consultat sobre una taula, per aquesta raó textos i il·lustracions estan orientats cap a la vora més propera. Entre els nombrosos detalls que hi ha, i entre els quals es representen rutes comercials, es poden veure les caravanes que travessaven el desert del Sàhara o al mateix Marco Polo al viatge de tornada des de la Xina a través de la ruta de la seda.