De Tartessos a Ibèria

2020-05-04

Diaris de Viatge: De Tartessos a Ibèria. Aquest és un recorregut pels jaciments arqueològics i els museus més destacats que resumeixen una part important de la història de la península, aquella dels inicis, quan civilitzacions gairebé mítiques, de les quals, fins al segle XIX, amb prou feines es coneixia l'existència, com la de Tartessos. Ara s'està començant a comprendre, tot i que encara amb una certa distància, el procés d'evolució que van fer les societats que van poblar el sud i el llevant peninsular amb la influència del contacte amb altres cultures de la Mediterrània Oriental, aquelles que van establir assentaments comercials a la costa. La història d'aquesta transformació del que s'ha donat a anomenar societats iberes va finalitzar en l'aculturació imposada progressivament amb l'ocupació romana. Fins i tot en aquest últim període és interessant comprovar la juxtaposició inicial de les dues societats, reflectida en epigrafies bilingües a les monedes o en l'evolució estilística de l'escultura i la urbanística.  

ISBN 978-84-09-20212-6  168 pàgines

Taula de continguts: Ibèria / Alfabets Mediterranis / Escriptures Íberes / Gadir / L'Illa del Déu Bes / En els Confins de l'Odissea / De Tartessos a Ibèria / Els Guerrers del Cerrillo Blanco / A l'Est d'Ibèria / Dames Íberes / Arse / Sedetans, Ibers a l'Ebre / D'Indiketes a Laietans / Els Cranis d'Ullastret / El Tresor de Tivissa / Ilergetes / Més enllà dels Pirineus